Uutiset

“Tänä vuonna rikotaan tuhannen kehittämisteon raja” - Nyt on jälleen haussa Suomen kekseliäin kunta

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt kannustavat kunta-alalla työskenteleviä jakamaan kuntatyön kehittämistekoja Tekojen tori – portaaliin. Hyvä kiertämään -kampanjaan voi osallistua viemällä alustalle kuvauksen oman kuntatyöpaikan toimintatapojen ja palvelujen uudistamisesta.  

Työpaikoilla on valtavasti dialogisen keskustelun paikkoja - miten dialogia voisi hyödyntää?

Kuntatyö2030 -ohjelma tuottaa yhteistyössä DialogiAkatemian kanssa dialogisarjan kehittämisestä kunta-alalla. Kysyimme DialogiAkatemian johtaja Janne Kareiselta, miksi dialoginen keskustelu on tärkeää ja miten dialogia voisi hyödyntää työelämässä.  ...

Tule mukaan uuteen kehittäjäverkostoon!

Aamukahveja, alustuksia, webinaareja, vierailuja, yhteiskehittämistä, yhteisiä hankkeita…tätä ja paljon muuta?! Kuntatyö2030-ohjelma kutsuu kaikki kunta- ja hyvinvointialueilla työskentelevät kehittäjät uuteen verkostoon, jossa opitaan toisilta, levitetään hyviä käytäntöjä, oivall...

Työmarkkinaosapuolet vahvistavat työelämän kehittämistä kunta- ja hyvinvointialoilla

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, JAU ja JUKO ovat sopineet kattavasta työelämän kehittämisohjelmasta kunta- ja hyvinvointialoille. Sopimuksella osapuolet vahvistavat pitkäjänteistä työelämän ja työolojen kehittämistä sekä alojen houkuttelevuutta.

Yhteiskehittäminen tuottaa satoa - työpajasarjasta uusia ideoita hyvien käytäntöjen levittämiseen  

Kehitämme tänä vuonna Kuntatyö2030 -ohjelmassa uusia yhteiskehittämisen malleja.  Olemme kevään mittaan kokeilleet kolmea työpajamallia. On ollut hienoa nähdä käytännössä, kuinka tuloksia syntyy yhdessä pohtien. Esimerkiksi yhteiskehittäminen diginä työpajasarjassa osallistujat ideoivat useita käytännön ratkaisuja hyvien käytäntöjen levittämiseen kuntaorganisaation sisällä, niiden välillä ja valtakunnallisesti. 

Porvoon hallintopalvelukeskus haki sparrauksesta tukea muutoksen käsittelyyn henkilökunnan kanssa

Porvoon hallintopalvelukeskus (HPK) on yhtiöittämisen takia suuren muutoksen äärellä, sillä 50 työntekijän keskus yhtiöitetään hyvinvointialueuudistuksen myötä. Keskus on tuottanut Porvoon kaupungin talous-, palkka-, ICT-, rekry- ja käännöspalveluja, mutta uusi yhtiö palvelee jatkossa sekä kaupunkia että Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

Ajatuksia työelämästä -blogit

Sotkamon kunnan toimintakulttuurin rohkea uudistaminen

Lähdimme tammikuussa 2021 toteuttamaan Sotkamon kunnassa hanketta, jonka tavoitteena oli kunnan toimintakulttuurin kehittäminen. Hankkeen avulla haluttiin vahvistaa rohkeaa ja innovatiivista kulttuuria, jossa toimintaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä uusia tapoja kokeillen. Kirjoitin hank

Ihmislähtöinen johtaminen muutoksen tukena

Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuodenvaiheessa. Muutos on suuri niin uuden organisaation kuin nykyisen kuntakentänkin näkökulmasta.  Kanta-Hämeessä toteutettiin Lähijohtaminen muutoksessa -valmennus asiakkaan tarpeiden mukaisesti kohdennettuna noin 350 sote-puolen lähijoh

Yhdessä luomassa veto- ja pitovoimaa kuntatyöhön

Työhyvinvointi, työssä jaksaminen, osaavan työvoiman saatavuus ja henkilöstön ikääntymiseen liittyvät  kysymykset ovat teemoja, jotka koskettavat lähes kaikkia työelämän toimijoita. Ne ovat nousseet esille  viime vuosina entistä enemmän työelämän muutosvauhdin kiihtyess