21.12.2015
Satakunnan kunnat, kuten Eura, Rauma, Ulvila, Honkajoki, Siikainen, Karvia, Kankaanpää, Pori

Toiminnalliset vanhempainillat

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Toiminnallisten vanhempainiltojen taustalla ovat varhainen vaikuttaminen ja ongelmien ehkäiseminen. Toiminnallisten vanhempainiltojen avulla kehitetään palvelurakenteita ja vahvistetaan verkostoitumista eri kuntatoimijoiden välillä. Iltojen toteutuksesta vastaavat koulujen oppilashuollon henkilöstö yhdessä muiden kunnassa lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa.

Toiminnallisia vanhempainiltoja lähdettiin toteuttamaan, koska niiden avulla osallistetaan perheitä mukaan koulun ja kodin yhteistyöhön. Toiminnan tavoitteena on tarjota lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen tietoa nuoruusiän kehityksestä ja tukea arjen haasteisiin.

Toiminnallisten vanhempainiltojen tavoitteena on tutustuttaa luokan vanhemmat ja oppilaat toisiinsa, mahdollistaa vertaisuuteen perustuva keskustelu, sekä antaa tietoa ajankohtaisista asioista.
Ratkaisu
Toiminnallisten vanhempainiltojen suunnittelu ja toteutus tehdään yhteistyössä koulun henkilöstön ja paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa. Satakunnan sairaanhoitopiirin Pois syrjästä –hankkeesta on osallistuttu koulukohtaisten toteutusten suunnitteluun toiminnon juurruttamiseksi koulun käytännöksi sekä hyvien käytäntöjen kokoamiseksi jaettavaksi edelleen.
Tulokset
Palautteet illoista ovat olleen hyviä. Vanhemmat ja oppilaat ovat kokeneet antoisiksi työskentelytavan, jossa asioita pohditaan muiden kuin omien vanhempien kanssa.

Koulujen näkökulmasta toiminnallisten vanhempainiltojen avulla on päästy keskustelemaan yhdessä oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa koulunkin arkeen liittyvistä asioista, kuten säännöt, nukkumaanmenoajat, sosiaalisen median käyttö, päihteet ja hyvinvointi.

Yläkoulujen illoissa on kyetty hyödyntämään myös kouluterveyskyselyjen koulukohtaisia tuloksia.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Henna Kyhä
henna.kyha@satshp.fi
Projektipäällikkö
Satakunnan sairaanhoitopiiri, Pois syrjästä -hanke