14.9.2022
Riihimäen kaupunki/Henkilöstöhallinto, Riihimäki

Digiosaamismerkit henkilöstön digiosaamisen kehittämisessä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Digitaidot ovat tämän päivän tärkeimpiä työelämätaitoja ja digiosaaminen on yksi tulevaisuuden ydinosaamistaidoista Riihimäen kaupungilla. Olemme ottaneet käyttöön Tieken (Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry) digiosaamismerkit. Digiosaamismerkkien avulla kaupungin henkilöstö voi testata ja osoittaa digiosaamisensa. Palkitsemme henkilöstöä digiosaamismerkkien suorittamisesta.
Ratkaisu
Osaamismerkistö sisältää viisiportaisen mallin digiosaamisen todentamiseen. Osuvat taidot -osaamismerkistön sisältöjen määrittelyssä on hyödynnetty kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä sekä yhteistyötä mm. Opetushallituksen kanssa. Digitaitojen osaamismerkistö koostuu kymmenestä osaamismerkistä ja viidestä koontimerkistä.

Digiosaamismerkit on hyvä keino paitsi osoittaa jo olemassa oleva osaaminen, mutta myös kehittää omaa digiosaamista. Merkkihakemuksia on mahdollista täyttää myös yhdessä työkavereiden kanssa, jolloin osaamista voi jakaa toisten kanssa. Mikäli työntekijät haluavat itseopiskella Perusosaaja-tason asioita ennen merkkien suorittamista, löytyy tätä varten Tieken nauhoittamia videoita.
Tulokset
Digiosaamismerkit ovat olleet alkusyksyn 2022 käytössä ja niiden suorittaminen on lähtenyt aktiivisesti käyntiin. Kannustamme koko henkilöstöämme digiosaamismerkkien suorittamiseen ja raportoimme säännöllisesti, miten merkkien suorittaminen etenee. Tavoitteenamme on pitää digiosaamismerkit käytössä, jotta myös uudet työntekijät voivat jatkossa tunnistaa ja tunnustaa digiosaamisensa niiden avulla. Tulevaisuudessa tulemme mahdollisesti miettimään myös muita tapoja henkilöstön digiosaamisen kehittämiseksi.

Yhteyshenkilöt

Minna Hyyppä
minna.hyyppa(ät)riihimaki.fi
Henkilöstöasiantuntija
Riihimäen kaupunki

Päivi Ojanen
paivi.ojanen(ät)riihimaki.fi
Henkilöstön kehittämispäällikkö
Riihimäen kaupunki
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta