26.4.2016
Raaseporin kunta, Raasepori

FEELIT-työterveysprojektin avulla potkua Raaseporin työyhteisöjen arkeen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Kuntaliitoksen (Tammisaari-Karjaa-Pohja) 2009 jälkeiset säästötoimet olivat kuormittaneet Raaseporin kunnan henkilöstöä. Uusi kaupunki päätti panostaa työhyvinvointiin positiivisella tavalla työyksikkötasolla FEELIT-hankkeen muodossa 2011-2013.

Menetelmäksi valittiin lyhyt KivaQ-kysely, ratkaisukeskeinen KivaQ-workshop (aik. Metal Age) http://www.kivaq.fi ja yhteistyökumppaniksi Saariston Työhyvinvointiakatemia.

Työtiimit ideoivat ja toteuttivat heille itselleen räätälöityjä, konkreettisia työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteitä työhyvinvointiakatemian fasilitaattorin avulla. Tavoitteena oli nimenomaan työhyvinvoinnin kehittäminen, ei sairauspoissaolojen vähentämistä eikä eläkeiän nostamista. Tämän tavoitteen ansiosta jokainen työntekijä sitoutui mielellään hankkeeseen, josta tuli koko henkilöstön hanke.
Ratkaisu
Hankkeen kolmen vuoden aikana puolet Raaseporin henkilöstöstä osallistui kahden päivän KivaQ-workshopiin Hotel Kasnäsissa (54 työyksikköä, 993 henkilöä). Yhteen workshopiin osallistui aina esimies ja hänen alaisensa. Joissakin ryhmissä oli useampi esimies. Ryhmän koko oli 6-40 henkilöä. Työsuojelrahasto myönsi hankkeelle 91 700€ kehitysavustusta. Kaupunki investoi FEELIT-hankkeeseen n. 400 000€.

Kuva workshop-menetelmästä: http://bit.ly/233axYR
Tulokset
KivaQ prosessin aikana työyksiköt oppivat uuden kulttuurin ja työskentelemään ratkaisukeskeisesti ja innostuivat kehittämään työtapoja ja työolosuhteita (=työhyvinvointia) yhdessä alhaalta-ylös periaatteella. Osallistujien palaute workshopeista oli erittäin hyvä.

Kehitettyjä toimenpiteitä olivat mm.:
-Sijaisjärjestelyt
-Yhteiset säännöt
-Henkilöstön kokoukset
-Kehityskeskustelut
-Yhteiset vapaa-ajan tilaisuudet
-Tervehtiminen
-Jatkokoulutus
-Asiakaskohtaamiset
-Palaverikäytännöt
-Vuorovaikutustaidot
-Erilaisuuden arvostaminen ja hyödyntäminen
-Vastuunottaminen
-Yhteistyön kehittäminen
-Työnjako
-Delegointi

Hankkeen jälkeisessä KivaQ-kyselyssä näkyy erittäin selvä ero osallistuneiden ja osallistumattomien henkilöiden työhyvinvoinnin kehityksessä: http://bit.ly/1WnCJFz

Hankkeen onnistumisen ehkä paras todistus on se, että vaikka ulkopuolinen rahoitus päättyi, päätti kaupunki jatkaa toimintaa. Nyt nekin työyksiköt, jotka eivät osallistuneet hankkeen aikana workshoptoimintaan, saisivat siihen mahdollisuuden.

Yhteyshenkilöt

Ove Näsman
ove.nasman@kivaq.fi
Työterveyshuollon erikoislääkäri, Saariston Työhyvinvointiakatemian rehtori
KivaQ OyAb