6.6.2022
Orimattilan kaupunki/sivistystoimi, Orimattila

Opetustoimen laatujärjestelmä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
1998 lakeihin koulutuksen järjestäjälle velvoite arvioida toiminnan vaikuttavuutta. 2000-luvun alussa Kuntaliiton projekti arvioinnin tekemisestä järjestelmälliseksi (Arke). Orimattilassa jokaiseen kouluun nimettiin laatuvastaavat ja heidät koulutettiin. Tarkoituksena kussakin koulussa lukuvuosittain 1-2 kehittämiskohdetta, joita hallinnoitiin ja arvioitiin Balanced Score Cardilla (BSC).
Ratkaisu
A) 2000-2011 kukin yksikkö (koulu) systematisoi omaa kehittäistyötään BSC:n avulla. Uudistus-/muutostarpeita tehtiin näkyviksi ja syntyi käytänteet jatkuvaan kehittämiseen. Rehtorit ja opettajat, jotka käytännön työn tekivät, oppivat suunnittelemaan ja arvioimaan.

B) OPH antoi perusopetuksen laatukriteerit 2011. Niistä tuli toiminnan perusta, koska ne on rakennettu mittaamaan opetusuunnitelman tavoitteita. Samanaikaisesti muista yhteyksistä tuli tutuksi CAF-menetelmä arvioinnin toteuttamisessa.
Lukuvuoden 2011-2012 aikana sivistystoimenjohtaja ja laatupäällikkö kiersivät kaikki yksiköt (koulut) tapaamassa henkilökunnan. Tilaisuudessa kerrottiin tulevasta järjestelmästä ja henkilöstö sai kertoa mielipiteensä.
2012-2013 jokaisen yksikön nimeämät arviointivastaavat kokoontuivat muokkaamaan OPH:n kriteereitä omaan kuntaan paremmin sopiviksi. Ensimmäinen arviointipäivä CAF-menetelmällä pidettiin huhtikuussa 2013. Arviointi kohdistettiin (vain) prosesseihin, ei tuloksiin. Arviointiryhmissä kouluilla oli opettajia, henkilökuntaa, oppilaita ja huoltajia.
Seuraavana vuonna kaikki arviointivastaavat kokoontuivat jälleen yhteen. Nyt varmistettiin, että jokaisessa yksikössä on ymmärretty kriteerit samalla tavoin.
Arviointipäivä on pidetty sen jälkeen joka vuosi, poislukien kevät 2020.
Tulokset
Laatupäällikkö tekee yksiköiden tuloksista yhteenvedon toukokuun alussa. Sen perusteella yhdessä 3 rehtorin, opetuspäällikön, sivistystoimenjohtajan ja sivistyslautakunnan puheenjohtajan kanssa päätetään seuraavaksi lukuvuodeksi koko koulutoimen yhteinen kehittämiskohde. Sivistyslautakunta käsittelee asian kesäkuussa.
On ollut vuosia, jolloin selvää yhteistä kohdetta ei ole löytynyt; toiminnassa ei ole ollut suuria ongelmakohtia. On myös löytynyt selviä, lähes kaikkien yksiköiden nimeämiä, kehittämiskohteita. Osaa niistä sivistyspalvelut ovat resurssoineet mm. koulutuksin.
Liitteet
Arviointiprosessi (1).docx

Yhteyshenkilöt

Pekka Törrönen
pekka.torronen@orimattila.fi
Lukion apulaisrehtori/laatupäällikkö
Orimattilan kaupunki