3.4.2018
Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus, kuntoutusosasto, Varkaus

Potilaan hyvä vastaanottaminen osastollemme ja hyvä kotiuttaminen osastoltamme

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Potilaiden hyvä hoito on tavoitteemme. Oivalsimme, että heidät on otettava hyvin vastaan, annettava hyvä hoito ja kotiutettava ajallaan moniammatillisesti ja hyvin valmistellusti. Kehitimme toimintamalleja ja työn tekemisen tapoja, yhteistyötä eri tahoille. Asetimme tavoitteeksi hyvän kotiuttamisen siten, että potilas kokee olonsa turvalliseksi kotiutuessaan ja että hoito jatkuu hyvänä kotioloissa. Tavoitteena oli myös , että potilas ei tule takaisin osastolle huonosti hoidetun kotiutuksen seurauksena.
Ratkaisu
Listasimme hyvän vastaanottamisen osatekijät, samoin hyvän kotiuttamisen osatekijät. Kehittämistyössä oli mukana hoitohenkilöstö, lääkärit, fysioterapeutit ja yhteistyökumppanit kotihoidosta. Kehitimme kotiuttamispalavereita lisäten omaisten mukanaoloa ja potilaan omaa osallistumista sekä yhteistyökumppaneiden roolia. Toimimme omin voimin ilman erillisrahoitusta, ei ylimääräisiä kustannuksia..
Tulokset
Ennakoimme potilaan kotiuttamisen jo hänen osastolle tullessaan. Asetamme tavoiteaikataulun, milloin kotiutus tapahtuu. Kerromme, että sairaala ei ole kenenkään koti, vaan tavoitteena on kotiutuminen voinnin sen salliessa. Arvioimme asiaa yhteisissä palavereissa viikoittain ja tarvittaessa päivittäin. Jatkamme toimintaa innolla ja keräämme asiakas-/omaispalautetta systemaattisesti. Potilaat eivät ole palanneet huonon kotiutuksen vuoksi osastolle.
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Liisa Korhonen
liisa.korhonen@varkaus.fi
osastonhoitaja
Varkauden kaupunki