18.9.2017
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pori

Potkua hoidon aloitukseen - hoitokokouskäytännön kehittäminen

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Satakunnan sairaanhoitopiirissä lean-filosofia on osa johtamis- ja toimintakulttuuria. Organisaatioon on koulutettu lean-agentteja, jotka toimivat verkostossa. Heidän tehtävänään on tukea ja ohjata käytännön kehittämistyötä omissa yksiköissään koordinoiden ja ohjaten kehittämistyötä sekä toimien lean-menetelmien ja -työkalujen asiantuntijoina.

Yleissairaalapsykiatrian osasto on 18-64 vuotiaille satakuntalaisille tarkoitettu tutkimus- ja hoitopaikka. Siellä tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on ruumiillisiin sairauksiin liittyviä mielenterveyden häiriöitä. Lisäksi tutkitaan sitä, miten mielenterveys vaikuttaa sairauksien syntyyn ja kulkuun.

Hoitokokoukset ovat osastolla tärkeässä roolissa hoidon suunnittelun ja toteutuksen kannalta. Niiden järjestämisessä oli kuitenkin haasteita (yhteisen ajan löytyminen moniammatillisille tiimille ja hoitokokouksien kohdentaminen niitä tarvitseville potilaille) ja niitä pidettiin määrällisesti melko vähän. Kehittämistyön tavoitteena oli systematisoida hoitokokousten järjestäminen heti hoitojakson alussa potilaille, joille se tuottaa lisäarvoa hoidon suunnitteluun ja toteutukseen.
Ratkaisu
Kehittämistyö toteutettiin lean-agentin koordinoimana henkilökuntaa osallistaen esimerkiksi kehittämisiltapäivän aikana.

Hoitokokousten toteutumisen seurantaan ja tarpeellisuuden arviointiin kehitettiin visuaalinen mittaritaulu osaston kanslian seinälle. Siihen potilaan omahoitaja täyttää muun muassa hoitokokouksen sovitun päivämäärän, arvion hoitokokouksen tarpeellisuudesta ja syyn, jos hoitokokousta ei ole järjestetty. Mittaritaulun sisältöä ja käyttöä on täsmennetty saatujen kokemusten myötä.

Lääkärin, sosiaalityöntekijän ja psykologin kalentereista varataan kiinteästi kaksi tunnin pituista aikaa viikossa hoitokokousten järjestämistä varten. Potilaan omahoitaja voi siis nykyisin helposti varata hoitokokousajan koko moniammatilliselle tiimille. Kiinteät ajat eivät kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että hoitokokous järjestettäisiin jonain muuna ajankohtana, joka esimerkiksi sopii paremmin potilaan läheiselle.

Kehittämistyö toteutettiin lean-filosofian mukaisesti oman työn kehittämisenä. Se toteutettiin siis yksikön henkilökunnan omin voimin eikä se aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia.
Tulokset
Visuaalinen mittaritaulu muistuttaa hyvin hoitokokouksen järjestämisestä. Sen avulla on myös pystytty tunnistamaan sellaisia potilasryhmiä (esimerkiksi ECT-hoitosarjan ajan osastolla olevat potilaat), jotka eivät hyödy systemaattisesti järjestetyistä hoitokokouksista.

Työntekijöiden ajankäytön vakioinnin ansiosta omahoitajat saavat nyt järjestettyä hoitokokoukset helposti ja nopeasti. Kalenterien yhteensovittaminen ei vie enää turhaa aikaa eikä hoitokokousten järjestäminen pitkity. Hoitokokouksia myös järjestetään aktiivisemmin. Niiden järjestäminen heti hoitojakson alussa tukee entistä paremmin potilaan hoidon suunnittelua ja toteutusta: hoidon suunnittelu ja täysipainoinen toteuttaminen nopeutuvat.

Toiminnan kehittäminen on innostanut myös muutenkin oman työn kehittämiseen. Esimerkiksi lääkärinkierroilla käytettävää listaa on paranneltu. Siitä näkyy nyt selkeästi aiempi suunnitelma, jotta voidaan arvioida suunnitelman ja tavoitteiden toteutumista sekä kierrolla tehty suunnitelma (muun muassa suunnitellun hoitokokouksen ajankohta).

Yhteyshenkilöt

Sanna Suominen
sanna.suominen@satshp.fi
Projektisuunnittelija
Satakunnan sairaanhoitopiiri

Maria Husu
maria.husu@satshp.fi
Sosiaalityöntekijä
Satakunnan sairaanhoitopiiri