11.7.2022
Limingan kunta, elinvoimapalvelut, Pyörällä kuuhun -hanke, Liminka

Tervetuloa testipyöräilijäksi

Yhteistyössä: Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki
Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Limingan kunnan ja Raahen seudun kehityksen yhteisessä Pyörällä kuuhun -hankkeessa tavoitteena on kehittää maaseudun matkailuelinkeinoa pyörämatkailun kautta. Hankkeen yhtenä päätavoitteena on laatia alueelle retkipyöräilyyn soveltuvia reittejä. Hankehenkilöstö on laatinut reitit itse ja he ovat aktiivisia pyöräilijöitä. Reittien laadunvalvontaa suorittamaan kaivattiin kuitenkin laajempaa joukkoa.
Ratkaisu
Hankehenkilöstö laati retkipyöräilyn reitit ja ryhtyi sen jälkeen etsimään testipolkijoita reiteilleen. Aiheesta laadittiin tiedote medialle, ohjeistusta hankesivuille ja testipolkemista mainostettiin myös somessa sekä hankehenkilöstön verkostoissa. Testipolkijat saivat valita itse tarkemman testiajon ajankohdan sekä reitin, jonka he polkevat. Testaajille ei maksettu kokeilusta palkkiota, mutta kaikkien kokemuksiaan toimittaneiden kesken arvotaan lahjakortti urheiluliikkeeseen. Testipolkijoiksi ilmoittautuneille toimitettiin lisätietoa reiteistä sekä gpx-jälki reitistä, mikäli he sellaista toivoivat.

Hankehenkilöstö laati valmiiksi lomakkeen, jonka kautta palautteen antaminen onnistuisi helposti ja raportoitavat asiat olisivat jokaisen testaajan kohdalla samat. Lisäksi testaajat saivat halutessaan toimittaa reitin varrelta kuvia tai videoita ja he saavat olla mukana reittikehityksessä myös jatkossa.
Tulokset
Hankehenkilöstö sai tietoa kehittämistään reiteistä ja niiden toimivuudesta. Mikäli hankehenkilöstö olisi suorittanut testiajot ainoastaan itse, ei kerätty data olisi vielä kertonut välttämättä tarpeeksi siitä, onko reiteillä matkailullista potentiaalia tai houkuttelivatko ne aktiivisia polkijoita. Kampanja levitti samalla myös tietoa hankkeesta. Luotuja reittejä voidaan muokata saadun palautteen pohjalta entistä paremmin kohderyhmää palveleviksi kokonaisuuksiksi.
Liitteet
Tule testipyöräilijäksi.pdf

Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Katariina Huikari
katariina.huikari@liminka.fi
Projektipäällikkö
Limingan kunta

Siiri Sarias
siiri.sarias@raahe.fi
Projektikoordinaattori
Raahen seudun kehitys