Sparrauksen päivät on käytetty loppuun, sparrausta ei voi enää hakea. 

Sparraus kilpailutettiin vuonna 2021 ja käytössä oli rajoitettu määrä sparrauspäiviä vuoden 2021 loppuun. Nyt kaikki päivät on käytetty. Uutta rahoitusta sparraukselle ei näillä näkymin ole tiedossa.

Maksuton sparraus kehittämistyön tukena

Sparraus on ulkopuolisen asiantuntijan johdolla tehtävää ohjausta, fasilitointia ja konsultointia kuntatyöpaikan kehittämisen tueksi. Se on tarkoitettu kirittämään jo käynnissä olevaa prosessia tai käynnistämään uutta kehittämistä. Sparraus on maksutonta ja kestoltaan 1-2 päivää.

Sparrauksen kohteena voi olla koko kunta tai kuntayhtymä niiden yksittäinen yksikkö tai työyhteisö. Myös kuntaomisteiset yhtiöt ja liikelaitokset voivat hakea sitä. 

Kuva jossa ihmiset nostavat haaste - painoa Videotiiviste
 

Sparrauksen sisältö ja teema

Hakijan tarve määrittelee sparrauksen aiheen. Aiheen tulee kuitenkin liittyä alla oleviin teemoihin:

  1. Toimintatapojen, prosessien ja palvelujen asiakaslähtöinen  uudistaminen (digitaalisia välineitä hyödyntäen)  
  2. Digitalisaation edistäminen ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen kuntatyössä ja palveluissa   
  3. Etätyöhön ja etäpalveluihin liittyvien toimintatapojen, johtamisen ja pelisääntöjen kehittäminen   
  4. Työn kuormituksen hallinta ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä etä- että lähityössä ja niiden yhdistelmissä
  5. Työyhteisön toimivuuden ja toimintakulttuurin parantaminen 
  6. Yhdessä kehittämisen ja osallisuuden edistäminen 
 

Sparrauksen kesto ja toteuttamistapa

Sparrauksen kesto on 1-2 päivää. Yksi päivä on keskimäärin seitsemän (7) tuntia, kuitenkin vähintään neljä (4) tuntia. Päivä voidaan jakaa osiin siten, että yksi osio on vähintään kaksi (2) tuntia. Sparraus voidaan toteuttaa joko lähityöskentelynä tai virtuaalisesti etäyhteyksin.

Kuka voi hakea sparrausta ja miten sitä haetaan? 

Sparrausta voi hakea kunnat, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset, niiden yksiköt tai yksittäiset työyhteisöt. Myös kuntaomisteiset yhtiöt voivat hakea sparrausta.

Sparraus myönnetään hakemuksesta. Hakemuksen jättäjän tulee olla työnantajan edustaja. 

Miten asiantuntija valitaan? 

Sparrausta hakenut kuntaorganisaatio voi itse valita sopivan asiantuntijan Kuntatyö2030 kilpailuttamista asiantuntijoista. Asiantuntijan voi valita ennen kuin jättää hakemuksen tai hakemuksen jättämisen jälkeen. Asiantuntijat löytyvät täältä.

 

Sparrauksesta tehdään päätös ja asiantuntija laatii raportin 

Kun sopiva asiantuntija on valittu ja alustava päivämäärä sparraukselle on sovittu, ohjelmapäällikkö tekee päätöksen sparrauksen myöntämisestä. Päätös ohjeineen toimitetaan kuntaorganisaation yhteyshenkilölle ja asiantuntijalle. Asiantuntija laatii sparrauksesta määrämuotoisen raportin. 

Onko sparrauksen myöntämiselle ehtoja?

Sparrauksen tulee aina liittyä tuloksellisuuden, tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen. Edellytyksenä sparrauksen myöntämiselle on, että siinä toteutuu yhteistoiminnallisuuden periaate eli sparrauspäiviin osallistuvat organisaation johdon ja esimiesten lisäksi aina henkilöstö ja/tai henkilöstön edustajat. 

Sparrausta ei myönnetä johdon konsultointiin, strategiatyöhön, kunnanvaltuuston tai -hallituksen konsultointiin.

 

 

Mitä tulee tehdä ennen sparrausta? 

Ennen sparrausta asiantuntija ja kuntaorganisaatio keskustelevat sparrauksen tavoitteesta ja toteuttamisesta.  Sparrauksen aikana täsmennetään kehittämistarpeet, käydään läpi nykytila, sovitaan jatkotoimenpiteistä.

Kehittämistyön jatkaminen sparrauksen jälkeen

Kehittämistyö voi jatkua monin eri tavoin, esimerkiksi kuntaorganisaation omin voimin, sopimalla asiantuntijan kanssa jatkokonsultoinnista tai laajemmasta hankkeesta, johon voidaan hakea ulkopuolista. Jatkokonsultoinnista asiantuntijan johdolla sovitaan erikseen asiantuntijan ja kuntaorganisaation kesken. 

Sparraus tulee toteuttaa 31.12.2022 mennessä, sparrauksen rahoitus

Sparraus rahoitetaan Kuntatyö2030 -hankkeesta, päärahoitus tulee TYÖ2030 -ohjelmasta. Sparrausta rahoittavat myös KT ja pääsopijajärjestöt. Sparrauksen puitejärjestely päättyy 31.12.2022, joten sparraus on toteutettava ennen sitä.

 

 

Sparrauspalautetta v. 2015-2021

100% sparrauksen hakijoista suosittelee sparrausta muille (palautekysely 2021)

'Päivä oli innovatiivinen ja tajuntaa laajentava. Ehdottoman tärkeä ajattelulle ja uudistukselle, joka on meneillään.'

'Saatiin ulkopuolinen näkemys asiaan. Sparraaja oli innostunut ja innostava!'

'Kokonaisuutena vastasi tarpeeseen kiitettävästi. Selvensi tavoitteitamme.'

'Olemme saaneet keskusteluillemme turvallista ohjausta ja tukea.'