Kuntatyö 2030 -hanke 

Kuntatyö2030 -ohjelma on kunta-alan työmarkkinaosapuolten on työelämän kehittämisen toimialaohjelma. Rahoitusta ohjelman käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi on saatu TYÖ2030 -ohjelmasta. Lue lisää TYÖ2030-ohjelmasta täältä.

Kuntatyö2030 -ohjelmaa on tarkoitus jatkaa vuoteen 2030 saakka. Jatkosta päätetään erikseen rahoitusmahdollisuuksien avautuessa.

Kaupunkinäkymä piirroskuva

TYÖ2030 -ohjelmasta saadulla rahoituksella 1.5.2021-31.12.2022 toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

  1. Kuntatyö2030-ohjelmakokonaisuuden käynnistäminen ja rakentaminen
  2. Konkreettisen tuen tarjoaminen kuntatyöpaikkojen kehittämistyön edistämiseen sparrauksen keinoin. Sparrauksella tarkoitetaan ohjausta ja konsultointia organisaation kehittämistarpeeseen. Sparraukseen kilpailutetaan palveluntuottajat puitejärjestelynä.
  3. Kuntatyö2030:n viestinnän rakentaminen niin, että sen avulla tavoitetaan kuntatyöpaikat ja on mahdollista saavuttaa ohjelman tavoitteet

Hankkeen budjetti on 381 137 euroa ja myönnetty rahoitus TYÖ2030 -ohjelmasta on 300 000 euroa.

1. Kuntatyö2030-ohjelmakokonaisuuden käynnistäminen ja rakentaminen

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet tavoittelevat pitkäjänteistä työelämän kehittämisohjelmaa. Kuntatyö2030-ohjelmaa on tarkoitus jatkaa vuoteen 2030 saakka. Ohjelmakokonaisuutta on tarkoitus kehittää ja täydentää ohjelman edetessä. Kokonaisuudessa voi olla myös alakohtaisia kehittämishankkeita. Kunta-alan työelämän kehittämisryhmä Tekryllä on keskeinen rooli ohjelmakokonaisuuden rakentamisessa ja ohjaamisessa.

2. Konkreettisen tuen tarjoaminen kuntatyöpaikoille sparrauksen keinoin (haussa elokuun lopulla 2021)

Sparraus on kokeneen ulkopuolisen kehittäjän tuottamaa ohjausta, fasilitointia ja konsultointia organisaation tai sen yksikön kehittämistarpeeseen. Se on maksutonta ja kestoltaan 1-2 päivää. Sparrauksen teemoja voivat olla esimerkiksi

  • toimintatapojen, prosessien ja palvelujen asiakaslähtöinen uudistaminen digitaalisia välineitä hyödyntäen
  • työssä tarvittavan osaamisen tunnistaminen ja digitaitojen kehittäminen osana arjen työtä
  • digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen kuntatyössä ja palveluissa
  • etätyöhön ja etäpalveluihin liittyvien toimintatapojen ja pelisääntöjen kehittäminen
  • etäjohtamisen kehittäminen
  • työn kuormituksen hallinta ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä etä- että lähityössä ja niiden yhdistelmissä

Sparraus on tarkoitettu kuntaorganisaatioille, niiden yksiköille ja työyhteisöille. Sparraus voidaan toteuttaa myös usealle organisaatiolle silloin, kun kehittämistarve on yhteinen tai halutaan kehittää jotain asiaa yhteisvoimin.  Sparrauspäivät voidaan jakaa osiin ja toteuttaa lähisparrauksena tai verkkotyökaluja hyödyntäen. Sparrauksen aikana täsmennetään kehittämistarpeet, käydään läpi nykytila, hahmotellaan tavoitteita ja vaihtoehtoja etenemiselle, saadaan siihen kokeneiden kehittäjien vinkkejä, suunnitellaan jatkotoimenpiteet sekä niiden aikataulu. 

Tavoitteena on kokeilla sparrauksen järjestämistä uudenlaisen teemapohjaisen tarjottimen avulla, jossa sparraus on jäsennelty ohjelman tavoitteiden (digitalisaation, uusien toimintatapojen hyödyntämisen ja toimintakulttuurin kehittämisen portaille.) 

Sparraus myönnetään hakemuksesta. Hakemuksessa kuntaorganisaatio perustelee sparrauksen tarpeen ja tavoitteen.  Kuntatyö2030-ohjelmassa sparraus toteutetaan yhteistoiminnallisesti eli johdon, esimiesten ja henkilöstön edustajien yhteistyönä. Lue lisää sparrauksesta täältä.

3. Kuntatyö2030:n viestinnän rakentaminen monikanavaiseksi ja kokonaisvaltaiseksi niin, että sen avulla tavoitetaan kuntatyöpaikat ja on mahdollista saavuttaa ohjelman tavoitteet

Ohjelman viestintää rakennetaan pitkäjänteisesti yhdessä työmarkkinaosapuolten viestintäammattilaisista koostuvan verkoston ja viestintätoimiston kanssa.  

Viestintätoimiston kanssa keskeisinä tavoitteina ovat Kuntatyö2030 brändin rakentaminen, ydinviestien muotoilu ja visuaalisen ilmeen vahvistaminen, sekä ohjelman viestintäsuunnitelman sparraus ja kanavien sekä keinojen, erityisesti digimarkkinoinnin ja -viestinnän sparraus.

Viestintä kytkeytyy vahvasti ohjelman tavoitteisiin, kuten digiajan kiinnostavien ratkaisujen, innovaatioiden ja kehittämistekojen näkyväksi tekemiseen ja levittämiseen, kunta-alan työn murroksen seurantaan ja toisilta oppimiseen. Sitä toteutetaan muun muassa internetsivujen ja uutiskirjeiden sekä kuntatyön kehittämisestä kertovien kirjoitusten, webinaarien, podcastien ja keskustelutilaisuuksien avulla. Tekojen toria hyödynnetään paikkana, jonne kehittämisteot ja kiinnostavat ratkaisut kootaan kaikkien nähtäväksi. 

Kiinnostavimmat uudet ratkaisut, innovaatiot ja kehittämisteot palkitaan Kuntatyö2030-gaalassa, jonka ohjelma järjestää syksyllä 2022.