Parastaminen virtuaalityöpaja tai Parastaminen virtuaalimessut omassa organisaatiossasi?

Miksi?

Oman hyvän käytännön tai kehittämiscasen kuvaamisesta toiselle organisaatiolle tai kollegalle toisessa yksikössä hyötyy myös organisaatio ja kehittäjä itse. Casen mallintaminen tietyllä tavalla pakottaa kuvaamaan käytäntöä niin, että muutkin sen ymmärtävät. Lisäksi toisen osapuolen kysymykset auttavat näkemään ja perustelemaan mikä käytännössä on uutta ja omaperäistä.

Miten?

Parastaminen -työpajoja on kahdenlaisia. Toisessa kuullaan kiinnostavia kehittämiscasejä ja keskustellaan niistä. Mukana voi olla kolme esittelyä. Esittelyt tehdään tietyn sapluunan mukaan. Parastaminen virtuaalimessuilla puolestaan esitellään 6-8 caseä ja osallistujat voivat valita, mihin niistä haluavat tutustua. Molemmissa työpajoissa on ideana, että osallistujat käyvät vuoropuhelua ja keskustelevat esittelijöiden kanssa caseistä. Samalla kaikki oppivat lisää.

Molemmat työpajat voidaan järjestää kuntaorganisaatiokohtaisina.

Puu, jossa hedelemiä ja ihmisiä ympärillä
 

Parastaminen virtuaalityöpaja kuntaorganisaatiolle, 2 tuntia, noin 20-30 osallistujaa

Onko kuntaorganisaatioissanne kehitetty kiinnostavia toimintatapoja tai malleja, joita kannattaisi levittää laajemmalle organisaation sisällä? Nyt on mahdollisuus levittää niitä Parastaminen -virtuaalityöpajan avulla. Sen tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä, kiinnostavia ratkaisuja, toimintamalleja tms. osallistavilla tavoilla. Työpajassa voidaan esitellään kahden tunnin aikana 3 caseä/mallia/ratkaisua.

Osallistavat menetelmät työpajassa

Työpajassa käytetään osallistavia menetelmiä, kuten yksilöpohdintaa ja pienryhmäkeskusteluja. Osallistujat oppivat caseistä, pääsevät kyselemään ja reflektoimaan niitä omaan työhönsä liittyen. Pohdinnat ja keskustelut kirjataan alustalle, jolloin niitä voidaan hyödyntää ja luokitella jatkoa ajatellen. Samalla osallistujat oppivat osallistavia mentelmiä ja digialustan käyttöä.  Työpajan vetävät ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu ja projektipäällikkö Anniina Tuomi. 

Työpaja järjestetään Howspace-alustalla 

Kuntaorganisaatiokohtainen virtuaalityöpaja järjestetään Howspacessa. Kesto on 2 tuntia. Suositelteltava osallistujamäärä on 20-30 osallistujaa/kuntaorganisaatio.

Kuntaorganisaation yhteyshenkilö ilmoittaa organisaation mukaan

Ilmoittautuminen on jatkuvaa. Ilmoittautumisen tekee kuntaorganisaation yhteyshenkilö, jonka kanssa sovitaan etenemisestä.

Työpajan ajankohta sovitaan yhdessä

Ilmoittautumisen jälkeen prosessi etenee seuraavasti:

  • Sovitaan palaverissa, milloin työpaja järjestetään ja mitä caseja/toimintamalleja tms. esitellään (3 kpl)
  • Sovitaan, keitä kutsutaan mukaan. Kuntaorrganisaation edustaja toimittaa osallistujatiedot.
  • Lähetetään kutsut Howspace-alustalle
  • Työpaja järjestetään

Ilmoittautuminen 

 

Parastaminen virtuaalimessut kuntaorganisaatiolle, 1,5 tuntia, 8 caseä ja 50 osallistujaa

Messujen tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä, kinnostavia ratkaisuja tai kehittämistekoja osallistavilla tavoilla. Tavoitteena on oppia toisten hyvistä malleista ja ratkaisuista ja pohtia, mitä voisi viedä mukaan omaan työhön. Messuilla esitellään 8 caseä ja osallistujat voivat kuunnella niistä ne, jotka kiinnostavat eniten.

Mallin kehittely on kesken. Kokeilemme virtuaalimessua kevään 2022 aikana valtakunnallisesti. Ei vielä haussa. Aiheesta lisää myöhemmin. 

Tiedustelut ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu, etunimi.sukunimi@kt.fi