Parastaminen virtuaalityöpaja tai virtuaalimessut 

Oman hyvän käytännön tai kehittämiscasen kuvaamisesta toiselle organisaatiolle tai kollegalle toisessa yksikössä hyötyy myös organisaatio ja kehittäjä itse. Casen mallintaminen tietyllä tavalla pakottaa kuvaamaan käytäntöä niin, että muutkin sen ymmärtävät. Lisäksi toisen osapuolen kysymykset auttavat näkemään ja perustelemaan mikä käytännössä on uutta ja omaperäistä. 

Puu, jossa hedlemiä ja ihmisiä ympärillä Videotiiviste
 

Parastaminen virtuaalityöpaja kuntaorganisaatiolle, 2 tuntia, noin 20-30 osallistujaa

Onko kuntaorganisaatioissanne kehitetty kiinnostavia toimintatapoja tai malleja, joita kannattaisi levittää laajemmalle organisaation sisällä? Nyt on mahdollisuus levittää niitä Parastaminen -virtuaalityöpajan avulla. Sen tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä, kiinnostavia ratkaisuja, toimintamalleja tms. osallistavilla tavoilla. Työpajassa voidaan esitellään kahden tunnin aikana  kolme caseä/mallia/ratkaisua.

Osallistavat menetelmät työpajassa

Työpajassa käytetään osallistavia menetelmiä, kuten yksilöpohdintaa ja pienryhmäkeskusteluja. Osallistujat oppivat caseistä, pääsevät kyselemään ja reflektoimaan niitä. Pohdinnat ja keskustelut kirjataan alustalle, jolloin niitä voidaan hyödyntää ja luokitella jatkoa ajatellen. Samalla osallistujat oppivat osallistavia menetelmiä ja digialustan käyttöä.  Työpajan vetävät ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu ja projektipäällikkö Anniina Tuomi. 

Työpaja järjestetään Howspace-alustalla 

Kuntaorganisaatiokohtainen virtuaalityöpaja järjestetään Howspacessa. Kesto on 2 tuntia. Suositeltava osallistujamäärä on 20-30 osallistujaa/kuntaorganisaatio.

Kuntaorganisaation yhteyshenkilö ilmoittaa organisaation mukaan

Ilmoittautuminen on jatkuvaa. Ilmoittautumisen tekee kuntaorganisaation yhteyshenkilö, jonka kanssa sovitaan etenemisestä.

Työpajan ajankohta sovitaan yhdessä

Ilmoittautumisen jälkeen prosessi etenee seuraavasti:

  • Sovitaan palaverissa, milloin työpaja järjestetään ja mitä caseja/toimintamalleja tms. esitellään (3 kpl)
  • Sovitaan, keitä kutsutaan mukaan. Kuntaorrganisaation edustaja toimittaa osallistujatiedot.
  • Lähetetään kutsut Howspace-alustalle
  • Työpaja järjestetään

Ilmoittautuminen 

CASE Miten Tyrnävän kunta hyödynsi Parastaminen -mallia strategiatyössään? 

Tyrnävän kunnan kehittämispäällikkö Janna        Kumpula otti keväällä yhteyttä ja kysyi, toimisiko    Parastaminen -malli kunnan strategian käytäntöön  viemisessä. 

Kehittelimme ideaa yhdessä Jannan kanssa etäpalaverissa ja sovimme kahdesta virtuaalityöpajasta.

Työpajoihin kutsuttiin henkilöstöä, poliittisia luottamushenkilöitä sekä kuntalaisia. Osallistujia oli lopulta mukana parikymmentä.

Työpajojen tavoitteena oli ideoida osallistujien kanssa sitä, miten strategian painopisteitä voisi jalkauttaa eri toimialoilla. Samalla koostettaisiin strategian toimeenpanosuunnitelmaa. 

Työpajat alkoivat lyhyellä kertauksella Tyrnävän strategiatyön tilanteeseen. Tämän jälkeen jokainen osallistuja kiersi vuorollaan pienryhmän kanssa keskustelemassa ja kuulemassa toimialan näkemyksiä ja painotuksia strategiaan liittyen. Ryhmäkeskusteluja vetivät toimialojen johdon edustajat. Keskustelukierros kesti vähän yli tunnin.

Keskustelujen tulokset, ideat ja kommentit strategian toimeenpanoon kirjattiin alustalle. Samalla saatiin muitakin kuin strategiatyöhön liittyviä kehittämisehdotuksia. Työpajojen jälkeen kommenttikentät ladattiin alustalta taulukkomuotoon, jolloin niitä on helppo luokitella ja yhdistellä  strategiatyössä.

Jannan mielestä parastamisen idea toimi hyvin työpajassa. 

"Osallistujajoukko oli monipuolinen ja ajatustenvaihto rikasta. Oli hyvä, että keskustelut kirjattiin ylös jatkoa ajatellen. Saimme myös paljon konkreettisia kehittämisehdotuksia, jotka eivät suoraan liity strategiatyöhön. Työpajat olivat hyvä alku strategian toimeenpanosuunnitelmalle. Aiomme myös tulevaisuudessa hyödyntää strategiatyössä osallistavia keinoja".

Myös työpajojen osallistujilta kerättiin anonyymiä palautetta alustalle. Palaute oli positiivista. Tässä muutamia kommentteja:

"Homma toimi tosi hyvin. Sopivan pienet ryhmät ja kaikki olivat mukana aktiivisesti."

"Hyvä ja tehokas tapa pohtia jokaisen osion asioita. Näistä syntyy monesti hyviä ja uusia ideoita käytännön tekemiseen."

"Hyvä alusta työpajan toteuttamiselle. Osallistujia olisi saanut olla hiukan enemmän. Pienryhmien sopiva koko esim. 4-7 henkilöä. Miten saisi kuntalaisia/järjestötoimijoita/yrittäjiä enemmän mukaan?"

Kirjoittanut Anna-Mari Jaanu

 

Parastaminen virtuaalimessut kuntaorganisaatiolle, 1,5 tuntia, 8 caseä ja 50 osallistujaa

Messujen tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä, kiinnostavia ratkaisuja tai kehittämistekoja osallistavilla tavoilla. Tavoitteena on oppia toisten hyvistä malleista ja ratkaisuista ja pohtia, mitä voisi viedä mukaan omaan työhön. Messuilla esitellään 8 caseä ja osallistujat voivat kuunnella niistä ne, jotka kiinnostavat eniten.

Tiedustelut ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu, etunimi.sukunimi@kt.fi