Kehittämisteot kartalla

Kartan merkintöjä klikkaamalla pääset joko suoraan kehittämistekoon, jos kunnassa on vain yksi, muuten sinulle avautuu lista kyseisen kunnan kehittämisteoista.

Kartalla näkyvät tällä hetkellä vain ne teot, joihin on merkitty kunnan nimi. Jos kehittämistekoon on valittu luokka ”Useassa kunnassa”, se ei toistaiseksi näy kartalla.