Yhteiskehittäminen diginä - opi ja oivalla yhdessä muiden kanssa palvelumuotoilua hyödyntävässä työpajasarjassa

Haluatko oppia lisää yhteiskehittämisestä digitaalisilla alustoilla? Toivotko vuoropuhelua ja ajankohtaisten teemojen käsittelyä ja reflektointia yli organisaatiorajojen? Kiinnostaisiko sinua olla mukana ideoimassa ja kehittämässä uusia ratkaisuja kiinnostaviin aiheisiin?

Olemme kehittäneet työpajakokonaisuuden, jossa ideana on oppia ja oivaltaa yhdessä.  Työpajoissa edetään haasteista ideointiin ja ideoiden kiteyttämisestä ratkaisuehdotuksiin. Yhteen työpajaan voi tulla mukaan 30 osallistujaa. Työpajoja fasilitoivat ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu sekä projektipäällikkö Anniina Tuomi.

Työpajakokonaisuus koostuu kolmesta 2,5 tunnin sessiosta Howspace-alustalla. Työpajakokonaisuuksia voidaan järjestää monenlaisista teemoista ja aiheista. Haussa olevat kokonaisuudet löytyvät sivun alaosasta.

Työpajakokonaisuuksia on mahdollista kokeilla ja järjestää myös kuntaorganisaatiossa tai sen toimialalla. Organisaatiokohtaisista työpajakokonaisuuksista sovitaan erikseen. Kysy lisää Anna-Marilta.

Kuvituskuva jossa ihmisiä ja lamppu syttyy
 

Työsuojelun työkalujen ja toimintamallien levittäminen omassa organisaatiossa -työpajasarja 8.9. alkaen

Työpajasarja on täynnä

Tule ideoimaan ja pohtimaan, miten työsuojeluun liittyviä työkaluja ja malleja voisi paremmin levittää omassa organisaatiossa! Opit samalla digitaalisten välineiden käyttöä ja yhteiskehittämisen menetelmiä, joita voit myöhemmin hyödyntää omassa työssäsi. Ideana on, että työkalujen levittämisen haastetta ratkotaan yhdessä. Kun osallistujajoukko on laaja, löydetään parhaat ratkaisut.

Tavoite

Tavoitteena on palvelumuotoilua ja osallistavia menetelmiä hyödyntäen pohtia, ideoida ja tuottaa ratkaisuja työsuojelun työkalujen levittämiseen omassa organisaatiossa yhteistyössä työsuojelutoimijoiden ja esihenkilöiden kanssa. Työpajasarjan tuotoksena syntyy visualisoitu toimintamalli tai ehdotus. 

Työpajasarja on tarkoitettu työsuojelutoimijoille  

Työpajakokonaisuus on tarkoitettu kuntaorganisaation työsuojelutoimijoille. Työpajaan voi osallistua yhteensä 30 henkilöä siten, että yhdestä organisaatiosta osallistuu työsuojelupäällikkö, yksi työsuojeluvaltuutettu ja yksi esihenkilö. 

Työsuojelupäällikkö ilmoittaa organisaation mukaan

Työsuojelupäällikkö ilmoittaa organisaationsa osallistujat mukaan. Työsuojelupäällikkö ilmoittaa työsuojeluvaltuutetun ja esihenkilön

Työpajakokonaisuuden aikataulu ja sisällöt. 

Työpajakerrat ovat 8.9., 22.9. ja 6.10.2022  kello 13.30-16.00. Työpajasarja järjestetään digitaalisella Howspace-alustalla.

Työpajoissa edetään palvelumuotoilun tuplatimanttimallin mukaan. Ensin pohditaan haastetta yhteisesti ja kiteytetään se eri näkökulmista. Sen jälkeen ideoidaan ratkaisuvaihtoehtoja ja valitaan niistä parhaat. Viimeisellä kerralla jatkokehitetään ideoita konkreettisiksi ratkaisuiksi. 

  • Työpaja 1 HAASTEET Keskustellaan teemasta eri näkökulmista, lisätään yhteistä ymmärrystä ja määritellään teemaan liittyviä haasteita. Valitaan haasteet jatkoideointiin. 

  • Työpaja 2 IDEAT Ideoidaan ratkaisuja, valitaan parhaat ideat jatkoon.

  • Työpaja 3: RATKAISUT Ratkaisuvaihtoehtojen työstäminen ja jatkosuositukset

Ratkaisuehdotukset mallinnetaan ja visualisoidaan ja toimitetaan kaikille osallistujille. Mallia levitetään myös Kuntatyö2030 -ohjelman kautta.

Työpajoja fasilitoivat ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu sekä projektipäällikkö Anniina Tuomi.

 

Miten levittää hyviä käytäntöjä - työpajasarja 18.5.-15.6.2022

Miksi hyvät käytännöt ja kehittämisideat eivät leviä tehokkaasti kuntaorganisaatioiden sisällä ja niiden välillä? Miten voisimme entistä paremmin levittää toimivia malleja ja ratkaisuja valtakunnallisesti? Millaisia uusia keinoja hyvien käytäntöjen ja ratkaisujen levittämiseksi voitaisiin kehitellä yhdessä? Minkälaisia keinoja ja ratkaisuja on jo olemassa? 

Tavoitteena oli palvelumuotoilua ja osallistavia menetelmiä hyödyntäen pohtia, ideoida ja tuottaa ratkaisuja hyvien käytäntöjen levittämiseen kuntaorganisaation sisällä, niiden välillä ja valtakunnallisesti. 

Työpajakokonaisuus toteutettiin Howspace-verkkoalustalla. Työpajakokonaisuus koostui kolmesta työpajakerrasta sekä välitehtävistä alustalla. Mukaan ilmoittautui 30 eri tehtävissä ja toimialoilla työskentelevää henkilöä eri puolilta Suomea. 

Lue Anna-Mari Jaanun juttu työpajasarjaan liittyen täältä

Työpajasarjan tuotoksena syntyi kooste ideoista hyvien käytäntöjen levittämisestä eri tasoilla. Löydät koosteen täältä.