Yhteiskehittäminen diginä - opi ja oivalla yhdessä muiden kanssa palvelumuotoiluajattelua hyödyntävässä työpajasarjassa

Haluatko oppia lisää yhteiskehittämisestä digitaalisilla alustoilla? Toivotko vuoropuhelua ja ajankohtaisten teemojen käsittelyä ja reflektointia yli organisaatiorajojen? Kiinnostaisiko sinua olla mukana ideoimassa ja kehittämässä uusia ratkaisuja kiinnostaviin aiheisiin?

Olemme kehittäneet työpajakokonaisuuden, jossa ideana on oppia ja oivaltaa yhdessä.  Työpajoissa edetään haasteista ideointiin ja ideoiden kiteyttämisestä ratkaisuehdotuksiin. Yhteen työpajaan voi tulla mukaan 30 osallistujaa. Työpajoja fasilitoivat ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu sekä projektipäällikkö Anniina Tuomi.

Työpajakokonaisuus koostuu kolmesta 2,5 tunnin sessiosta Howspace-alustalla. Työpajakokonaisuuksia voidaan järjestää monenlaisista teemoista ja aiheista. Haussa olevat kokonaisuudet löytyvät sivun alaosasta.

Työpajakokonaisuuksia on mahdollista kokeilla ja järjestää myös kuntaorganisaatiossa tai sen toimialalla. Organisaatiokohtaisista työpajakokonaisuuksista sovitaan erikseen. Kysy lisää Anna-Marilta.

Kuvituskuva jossa ihmisiä ja lamppu syttyy
 

Miten levittää hyviä käytäntöjä - työpajasarja 18.5. alkaen

Miksi hyvät käytännöt ja kehittämisideat eivät leviä tehokkaasti kuntaorganisaatioiden sisällä ja niiden välillä? Miten voisimme entistä paremmin levittää toimivia malleja ja ratkaisuja valtakunnallisesti? Millaisia uusia keinoja hyvien käytäntöjen ja ratkaisujen levittämiseksi voitaisiin kehitellä yhdessä? Minkälaisia keinoja ja ratkaisuja on jo olemassa? 

Tule ideoimaan ja kehittämään hyvien käytäntöjen levittämistä yhdessä muiden kanssa! Opit samalla digitaalisten välineiden käyttöä ja yhteiskehittämisen menetelmiä, joita voit myöhemmin hyödyntää omassa työssäsi. Ideana on, että hyvien käytäntöjen levittämisen haastetta ratkotaan yhdessä monipuolisen osallistujajoukon kanssa. Kun osallistujajoukko on laaja, löydetään parhaat ratkaisut.

Tavoite

Tavoitteena on palvelumuotoilua ja osallistavia menetelmiä hyödyntäen pohtia, ideoida ja tuottaa ratkaisuja hyvien käytäntöjen levittämiseen kuntaorganisaation sisällä, niiden välillä ja valtakunnallisesti. Työpajasarjan tuotoksena syntyy visualisoitu toimintamalli tai ehdotus hyvien käytäntöjen levittämisestä eri tasoilla. 

Kenelle työpajakokonaisuus on tarkoitettu?

Työpajakokonaisuuteen voi ilmoittautua kuka tahansa kunta-alalla työskentelevä, ketä kiinnostaa hyvien käytäntöjen levittämisen teema. Osallistujat voivat olla esimerkiksi kehittäjiä, viestinnän asiantuntijoita, hr-asiantuntijoita, esihenkilöitä, henkilöstön edustajia tai eri palvelualojen työntekijöitä.

Työpajakokonaisuuden aikataulu ja sisällöt. 

Työpajakerrat ovat 18.5, 1.6. ja 15.6.2022 kello 9 - 11.30. Työpaja on täynnä

Työpajoissa edetään palvelumuotoilun tuplatimanttimallin mukaan. Ensin pohditaan haastetta yhteisesti ja kiteytetään se eri näkökulmista. Sen jälkeen ideoidaan ratkaisuvaihtoehtoja ja valitaan niistä parhaat. Viimeisellä kerralla jatkokehitetään ideoita konkreettisiksi ratkaisuiksi. 

  • Työpaja 1 HAASTEET Keskustellaan teemasta eri näkökulmista, lisätään yhteistä ymmärrystä ja määritellään teemaan liittyviä haasteita. Valitaan haasteet jatkoideointiin. 

  • Työpaja 2 IDEAT Ideoidaan ratkaisuja, valitaan parhaat ideat jatkoon.

  • Työpaja 3: RATKAISUT Ratkaisuvaihtoehtojen työstäminen ja jatkosuositukset

Ratkaisuehdotukset mallinnetaan ja visualisoidaan ja toimitetaan kaikille osallistujille. Mallia levitetään myös Kuntatyö2030 -ohjelman kautta.

Työpajakokonaisuuden osallistujamäärä ja alusta

Osallistujamäärä on 30 henkilöä.  Työpajakokonaisuus toteutetaan Howspace-verkkoalustalla

Työpajoja fasilitoivat ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu sekä projektipäällikkö Anniina Tuomi.

Työpajakokonaisuus on täynnä. Ilmoittautuminen on päättynyt.

 

Työsuojelun työkalujen ja toimintamallien levittäminen omassa organisaatiossa -työpajasarja 8.9. alkaen

Tule ideoimaan ja pohtimaan, miten työsuojeluun liittyviä työkaluja ja malleja voisi paremmin levittää omassa organisaatiossa! Opit samalla digitaalisten välineiden käyttöä ja yhteiskehittämisen menetelmiä, joita voit myöhemmin hyödyntää omassa työssäsi. Ideana on, että työkalujen levittämisen haastetta ratkotaan yhdessä. Kun osallistujajoukko on laaja, löydetään parhaat ratkaisut.

Tavoite

Tavoitteena on palvelumuotoilua ja osallistavia menetelmiä hyödyntäen pohtia, ideoida ja tuottaa ratkaisuja työsuojelun työkalujen levittämiseen omassa organisaatiossa yhteistyössä työsuojelutoimijoiden ja esihenkilöiden kanssa. Työpajasarjan tuotoksena syntyy visualisoitu toimintamalli tai ehdotus. 

Työpajasarja on tarkoitettu työsuojelutoimijoille  

Työpajakokonaisuus on tarkoitettu kuntaorganisaation työsuojelutoimijoille. Työpajaan voi osallistua yhteensä 30 henkilöä siten, että yhdestä organisaatiosta osallistuu työsuojelupäällikkö, yksi työsuojeluvaltuutettu ja yksi esihenkilö. 

Työsuojelupäällikkö ilmoittaa organisaation mukaan

Työsuojelupäällikkö ilmoittaa organisaationsa osallistujat mukaan. Paikan voi varata, vaikka muut osallistujat eivät ole vielä tiedossa. Työsuojelupäällikkö voi ilmoittaa työsuojeluvaltuutetun ja esihenkilön myöhemminkin. Ilmoita organisaatiosi mukaan täältä.

Työpajakokonaisuuden aikataulu ja sisällöt. Ilmoittaudu 31.8. mennessä.

Työpajakerrat ovat 8.9., 22.9. ja 6.10.2022  kello 13.30-16.00. Työpajasarja järjestetään digitaalisella Howspace-alustalla.

Työpajoissa edetään palvelumuotoilun tuplatimanttimallin mukaan. Ensin pohditaan haastetta yhteisesti ja kiteytetään se eri näkökulmista. Sen jälkeen ideoidaan ratkaisuvaihtoehtoja ja valitaan niistä parhaat. Viimeisellä kerralla jatkokehitetään ideoita konkreettisiksi ratkaisuiksi. 

  • Työpaja 1 HAASTEET Keskustellaan teemasta eri näkökulmista, lisätään yhteistä ymmärrystä ja määritellään teemaan liittyviä haasteita. Valitaan haasteet jatkoideointiin. 

  • Työpaja 2 IDEAT Ideoidaan ratkaisuja, valitaan parhaat ideat jatkoon.

  • Työpaja 3: RATKAISUT Ratkaisuvaihtoehtojen työstäminen ja jatkosuositukset

Ratkaisuehdotukset mallinnetaan ja visualisoidaan ja toimitetaan kaikille osallistujille. Mallia levitetään myös Kuntatyö2030 -ohjelman kautta.

Työpajoja fasilitoivat ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu sekä projektipäällikkö Anniina Tuomi.