16.9.2020
Haminan kaupungin esiopetuksessa, Hamina

Etäeskari kehitettiin koronapandemian keskellä

Käytössä

Tarve ja tavoitteet
Poikkeusolojen alkaessa Haminan varhaiskasvatuksessa haluttiin tarttua mahdollisuuteen kokeilla ja kehittää uusia toiminta- ja työskentelymalleja. Koulut siirtyivät etäopetukseen lasten jäädessä kotiin. Useassa mediassa tuotiin näyttävästi esille opettajien kykyä ottaa nopeasti uusi työtapa haltuun.

Koska huolemme esiopetuksen tavoitteiden täyttymisestä heräsi, päätimme kokeilla esiopetuksen järjestämistä etäyhteyden välityksellä. Esiopetus itsessään on velvoittavaa. Koska poikkeusolojen vuoksi esiopetukseen olisi tullut pitkä tauko, pidimme erityisen tärkeänä ylläpitää lasten välistä vuorovaikutusta sekä samalla tukea esiopetustavoitteiden toteutumista. Kunnat eivät olleet velvollisia järjestämään esiopetusta etänä, mutta saivat halutessaan tehdä niin. Hamina lähti kokeiluun heti ensimmäisten ja harvojen kuntien joukossa. Kokeilumme noteerattiin myös paikallislehdessä sekä sosiaalisessa mediassa.

Kevät on esiopetuksessa erittäin tärkeää aikaa lasten kouluvalmiuksien kehittymisessä. Tämän vuoksi emme halunneet jättää lapsia ja perheitä yksin. Rajoitusten astuttua voimaan lapsimäärät yksiköissä vähenivät, sillä useimmat perheet pitivät lapset suositusten mukaisesti kotona. Samaan aikaan henkilöstön työmäärä väheni huomattavasti, jolloin etäopetuskokeilulla pystyimme vastaamaan myös esiopetushenkilöstön tarpeeseen tarjoamalla oman alan ja koulutuksen mukaisia työtehtäviä korvaavan työn sijaan.
Ratkaisu
Varhaiskasvatuksen henkilöstölle digitalisaation lisääminen työhön oli iso haaste, joka otettiin rohkeasti vastaan. Poikkeusolot tarjosivat äärimmäisen hyvän tilaisuuden ottaa tietotekniikkaa ja uusia opetusmenetelmiä haltuun, joten henkilöstöllä oli hyvä mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan myös tulevaisuutta ajatellen. Palvelumuotoilun näkökulmasta esiopetuksen kehittäminen ja toisin ajattelu oli myös pidemmällä tähtäimellä erittäin tärkeää. Digitaidot tulevat olemaan lasten oppimispolulla yhä suuremmassa roolissa, ja näin saimme tarjottua monipuolisempaa digiopetusta myös esioppilaille.

Etäopetuksen käytännön järjestelyjä mietittiin yhdessä esiopetuksen esimiesten, ICT-tiimin sekä pedagogisen kehittäjän kanssa 6.4.2020, jolloin sovittiin toteutuksesta sekä henkilöstön perehdytyksestä etätyövälineiden käyttöön. Google Hangouts Meet valikoitui etäopetuksen alustaksi sen monipuolisuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi. Olimme käyttäneet kyseistä alustaa henkilöstön kanssa jo tovin palavereiden järjestämisessä etänä. Jokaisen esiopetusyksikön laitekanta tarkistettiin ja todettiin riittäväksi ja toimivaksi. Tässä kohtaa uusia hankintoja ei tarvinnut tehdä.

Kutsuimme esiopetuksen henkilöstön koolle 15.4.2020, jolloin kävimme läpi etäopetuksen periaatteet ja tavoitteet. Henkilöstöä koulutettiin ja ohjeistettiin puhelimitse sekä etäyhteyksien avulla päivittäin ja aina tarvittaessa, ja heille laadittiin ohjevideo Google Hangouts Meetin käyttöön. Toteutus perheiden suuntaan aloitettiin välittömästi.

Kartoitimme heti huhtikuun alussa esioppilaiden perheiltä kiinnostusta etäopetuksen kokeiluun. Yksikkötasolla noin puolet perheistä olivat halukkaita osallistumaan. Saimme uudesta kokeilustamme paljon hyvää palautetta. Niin henkilöstö kuin myös useat perheet olivat sitä mieltä, että etäyhteysmahdollisuuksia tulee hyödyntää ja kehittää myös tulevaisuudessa esiopetuksen käyttöön.

Perheiden suuntaan oltiin yhteydessä puhelimitse vähintään kerran viikossa ja etätuokioita järjestettiin vaihtelevasti muutamia kertoja viikossa. Etätuokiot olivat kestoltaan 15-60 minuuttia ja sisälsivät muun muassa ohjattuja aamupiirejä, tarinatuokioita, liikuntatuokioita, musiikkia ja kädentaitoja. Varhaiskasvatuksen opettaja ohjasi etäyhteyden välityksellä joko yhtä lasta tai pientä ryhmää kerrallaan. Lapsilla oli mahdollisuus nähdä myös esikoulussa paikan päällä olevia kavereita. Perheille toimitettiin myös erilaisia materiaali- ja tehtäväpaketteja, jotka olivat erityisen isossa roolissa niillä perheillä, joilla etäyhteyttä ei ollut mahdollista järjestää.
Tulokset
Digitalisaatio on tullut jäädäkseen ja sen tarjoamia mahdollisuuksia halutaan hyödyntää myös jatkossa Haminan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Henkilöstöä tullaan kouluttamaan asian tiimoilta, jotta pystymme tarjoamaan lapsille ja perheille yhä laadukkaampaa opetusta digitaitojen kartuttamisessa. Yhteistyössä Haminan ICT-kehittämistiimin kanssa olemme ottaneet myös esioppilaat mukaan uudelle digipolulle, jossa ePassien avulla seurataan lasten digitaitojen karttumista aina esiopetuksen alusta perusopetuksen loppuun asti.

Yhteyshenkilöt

Riikka Koskimies
riikka.koskimies(ät)hamina.fi
Viestintäkoordinaattori
Haminan kaupunki

Essi Lappalainen
essi.lappalainen(ät)hamina.fi
varhaiskasvatuksen esimies
Haminan kaupunki
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta