27.1.2017
Satakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitos SataDiag , Pori

Natiivitutkimusohjeiden standardointi

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Satakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitos SataDiag tuottaa diagnostisia ja lääkehuollon palveluja. Toimialaamme kuuluvat lisäksi tartuntatautien ehkäisyyn ja hygieniaan liittyvät palvelut. Asiakkaitamme ovat Satakunnan sairaanhoitopiirin omat sekä piirin ulkopuoliset terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköt.

Sairaanhoidollisissa tukipalveluissa korostuu laadun ja potilasturvallisuuden merkitys. SataDiag Kuvantamisen projektin tavoitteeksi asetimme natiivitutkimusohjeiden standardoimisen kaikissa toimipisteissämme (kolme sairaalayksikköä ja viisi terveyskeskusta). Tutkimusohjeet standardoimalla mahdollistamme asiakkaillemme tasalaatuisen, laadukkaan ja potilasturvallisen palvelun kaikissa SataDiag kuvantamisen toimipisteissä.
Ratkaisu
Aluksi tavoitteenamme oli natiivitutkimustyöohjeiden standardointi, mutta työpajojen edetessä totesimme, että kehittämällä natiivitutkimusohjeiden standardoimisprosessia voimme kehittää myös koko natiivitutkimustiimin toimintatapaa. Näin tutkimusohjeiden tarkastelu ja kehittäminen olisi myös tulevaisuudessa systemaattista.

Vahvistamalla natiivitutkimustiimin toimintaa sekä määrittelemällä tiimin sisäiset vastuut ja siihen kuuluvat henkilöt vakiinnutamme tiimin toimintaa kuvantamisessa. Natiivitutkimustiimin vakiinnuttaminen on tärkeää, koska tutkittu tieto muuttuu ja ohjeistukset tutkimusten tekemiseen tulee pitää ajantasaisina senkin jälkeen, kun standardoimisprojekti on saatettu loppuun. Muun muassa Kuntekon kautta tutuksi tulleet Lean-filosofian opit todettiin käyttökelpoisiksi työohjeiden standardoimiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen projektin jälkeen.

Työohjeiden standardointi on osa koko natiivitutkimusprosessia, mutta tutkimusten standardointi on tutkimusten laadun kannalta olennaisimpia asioita tutkimusprosessissa. Ohjeet standardoimalla varmistamme, että asiakkaamme saavat vieläkin tasalaatuisempia ja yhteneviä kuvantamistutkimuksia kaikissa SataDiag Kuvantamisen toimipisteissä Satakunnan alueella.
Tulokset
Toimintaa jatkuvasti kehittämällä sekä natiivitiimin toimintaa vahvistamalla voimme parantaa potilasturvallisuutta ja taata asiakkaillemme tasalaatuiset ja laadukkaat kuvantamistutkimukset kaikissa SataDiag Kuvantamisen toimipisteissä.

Työohjeiden standardointi ja natiivitutkimustiimin toiminnan vakiinnuttaminen on vasta alkuvaiheessa ja suurin työ on vasta edessä, kun uusia muuttuneita toimintatapoja ja yhtenäistettyjä työohjeita jalkautetaan käytäntöön.

Kuvantamisessa asetettiin vuodelle 2017 tavoitteet natiivitutkimusohjeiden standardoinnille ja projektin etenemistä tarkastellaan säännöllisesti sovittujen mittarien avulla. Kun natiivitutkimustiimin toiminta saadaan vakiinnutettua kuvantamisessa, voidaan tulevaisuudessa vastaavaa toimintatapa käyttöönottaa myös muilla kuvantamisen modaliteeteillä.

Yhteyshenkilöt


liikelaitos@satadiag.fi