Hyvä kiertämään -kampanja 10.5.-30.9.2021, parhaat palkitaan gaalassa!

Millaisia uusia ratkaisuja ja toimintamalleja sinun työpaikallasi on viime aikoina otettu käyttöön? Miten kehitätte työtänne ja työpaikkaanne? Mitä voisitte jakaa muille ja samalla saada näkyvyyttä kehittämistyöllenne?

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen Hyvä kiertämään -kampanja kerää jälleen kunta-alan kehittämistyöt Tekojen torille. Kampanja päättyy 30.9. Parhaat palkitaan Kuntatyö2030-gaalassa marraskuussa.

Nyt kannattaa osallistua, sillä kun hyvän laittaa kiertämään, siitä hyötyy koko kunta-ala! 

 

Tekojen torilla tehdään maailman paras kuntatyö näkyväksi  

Tekojen tori on alusta, jonne kerätään kuntatyön isoja ja pieniä kehittämistekoja. On aika nostaa kunta-alan kehittäminen näkyväksi ja inspiroimaan muita! Tekojen torilla voit kertoa ylpeästi, mitä tuloksia sinun työpaikallasi on saavutettu kehittämällä, tutustua muiden kehittämistekoihin ja ottaa niistä mallia. 

Tekojen tori kehitettiin osana Kunteko2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelmaa, jonka päärahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto.

Framstegsarena på svenska

KERRO KEHITTÄMISTEKO

ETSI KEHITTÄMISTEKOJA
 

"Tekojen torin logo."

 
 
tekoa
Tekojen torilla
 

Etsi kehittämistekoja, inspiroidu ja ota mallia

Tekojen torilta löydät kehittämistekoja monipuolisesti erilaislta kuntatyöpaikoilta. Tutustu toimialakohtaiseen kehittämiseen tai etsi kehittämistekoja teemojen avulla.  

Kehittämistekojen hakeminen on helppoa. Voit selata ja hakea niitä 1) kuntakohtaisesti, 2) vapaalla sanahaulla, 3) toimialakohtaisesti, 4) teemoittain sekä 5) asiakasryhmittäin. Saat kaikki kehittämistarinat näkyviin klikkaamalla yllä olevaa kehittämistekojen lukumäärää.

Tekoja on kerätty myös toimialakohtaisille Top 10 -listoille sekä Tekoja ja tekijöitä -julkaisuun, jossa raotetaan tarkemmin kehittämistä erilaisilta kuntatyöpaikoilta johdon ja työntekijöiden näkökulmasta.

"yksi."

Vapaa sanahaku:

"kaksi."

Katso mitä omassa kunnassasi tai muissa kunnissa kehitetään:

"kolme."

Selaa kehittämistekoja teemoittain:

Innovointi ja tuottavuus
Palvelujen vaikuttavuuden parantaminen

Palvelu- tai tuotantoinnovaatiot

Tuottavuuden parantaminen

Palvelujen laatu ja asiakaslähtöisyys

Prosessien ja toimintatapojen kehittäminen

Kestävä kehitys

Uuden teknologian hyödyntäminen, digitalisaatio ja tekoäly

Luottamus ja yhteistyö
Yhteistyö yli yksikkörajojen

Palvelu- ja kumppaniverkoston kehittäminen

Joustavat työajat

Kannustava palkkaus tai palkitseminen

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

Toimintakulttuurin kehittäminen

Luottamuksen vahvistaminen

Henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet

Yhteistyö ja vuorovaikutus organisaation sisällä

Etätyö

Työhyvinvointi ja terveys
Työn imu ja innostus

Työhyvinvoinnin parantaminen

Työkyvyn parantaminen

Sairauspoissaolojen vähentäminen

Työturvallisuuden ja työympäristön parantaminen

Työelämän laatu kokonaisuudessaan

Osaava työvoima
Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen

Esimiestyö ja johtaminen

Viestinnän kehittäminen

Organisaation/työyhteisön kehittämisosaaminen

"viisi."

Selaa kehittämistekoja asiakasryhmittäin:

Valitse asiakasryhmä

Lapset ja lapsiperheet
Nuoret
Työikäiset
Vanhukset
Uutta työtä hakevat
Yritykset/elinkeinoelämä
Maahanmuuttajat
Kolmas sektori/vapaaehtoistyö
Kaikki kuntalaiset
Muu

"kuusi."

Selaa kehittämistekoja kartalla:

"Kehittämisteot Suomen kartalla. Tekoja on tullut Tekojen torille laajasti eri kunnista. Vain Rovaniemen pohjoispuolella on iso tyhjä kohta."